Ελληνικά
English
Αναζήτηση:  
Λίστα Φρούτων
 
Λίστα Λαχανικών

Η Φιλοσοφία της Εταιρείας

Αφοί Λαμπρίδη Α.Ε. - βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων & λαχανικών
Αφοί Λαμπρίδη Α.Ε. - βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων & λαχανικών

Βασικό μέλημα , προτεραιότητά και δέσμευση της εταιρίας είναι:

  • Παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών .
  • Τεχνολογική  αρτιότητα των εγκαταστάσεων.
  • Πιστότητα στις συνθήκες υγιεινής.
  • Βελτιστοποίηση της απόδοσης και ποιότητας παραγωγής με συνδυασμένες ενέργειες του ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Ευελιξία, προσαρμογή των προϊόντων της στις σύγχρονες ανάγκες.
  • Πολύπλευρη, άμεση  εξυπηρέτηση και απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.
  • Σεβασμός προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Ανταγωνιστικές τιμές.

έχουν ως στόχο καθημερινά, την εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας των προϊόντων μας, την πιστότητα στις απαιτήσεις υγιεινής, και την πολύπλευρη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.